loading

TARİHÇE

Milattan sonra 17 yılında Galata ve civarını gören Amasyalı coğrafyacı Strabon (ölümü M.S. 24) "incir ağaçları ile kaplı bir orman" diye bahsetmektedir. Galata'da ilk Hristiyan yerleşimi M.S. 2. yüzyıl sonlarında başlamaktadır. M.S. 330'da 2. Roma adı ile anılan Konstantinopolis'in 13. idari bölgesi olmuştur. Konstantinopolis'te altmış yıla yakın bir zaman sürmüş Latin işgalinin sona ermesiyle birlikte (1261), işgal sırasında tarafsız kalmış Cenevizliler ve Bizans devleti arasında Nif'de (İzmir Kemalpaşa) yapılan bir antlaşmayla, Cenevizlilerin Galata'da imtiyazlı yerleşimlerinin önü açılmış oldu (1267). 12. yüzyıldan itibaren Konstantinopolis’de, Cenevizlilerin yaşadığı, Galata Kulesi’nden Galata Köprüsü’ne kadar olan bölge Ceneviz Mahallesi olarak anılırdı. Fatih Sultan Mehmet, şehri fethettiğinde kendisine zorluk çıkarmayan Cenevizlilerin bölgede yaşamasına izin verdi.

Cenevizlilerin, Galata’da yaşadıkları dönem boyunca inşa ettiği pek çok yapı sonrasında şehrin simgesi haline gelmiştir: 1349 yılında Cenevizliler’in yeniden inşa ettiği Galata Kulesi, Perşembe Pazarı bölgesinde Ceneviz Mahkeme Binası, Ceneviz Hükümet Sarayı, Ceneviz Ticaret Sarayı ve Ceneviz Hapishanesi, eskiden Ceneviz mezarlığı sonrasında Dominik papazlarının kilisesi olarak kullanılan İstanbul’un fethiyle ise bugünkü adını alan Arap Camii ile beraber bu tarihi yapılar bölgede Ceneviz izlerini hala yaşatıyor. Perşembe Pazarı Caddesi’nde II. Mahmut Çeşmesi ve Serpuş Han’la beraber bu yapılar caddenin karakteristiğini oluşturuyor. Bölgede bir diğer önemli yapı Fransız tüccarların konaklaması için 18. yüzyılda Fransız elçisi Saint Priest tarafından yaptırılan St. Pierre Han’dır. 17. yüzyıl İstanbul’unu kayıt altına alan Evliya Çelebi “Galata demek meyhane demektir” derken, yine 17. yüzyıl şairlerinden Kaşif, Galata’nın “mey içmeye tövbe edenlerin tövbesini unutturduğunu” söyler. Ünlü Türk yazarlarımızdan Ahmet Rasim, “Beyoğlu temaşanın üst katı ise, Galata sokağa açılan giriş katıydı” der. Galata, Bizans’tan Cumhuriyet dönemine kadar İstanbul’un eğlence hayatının önemli duraklarından biri oldu. Bölgenin hem kültürel hem tarihi atmosferi lokantamız tarafından da yaşatılmak isteniyor.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Pazartesi - Cumartesi
Öğlen Yemeği
12:00
16:00
Akşam Yemeği
18:00
24:00
Pazar - Akşam Yemeği
18:00 - 24:00

İLETİŞİM

Arap Cami Mahallesi, Galata Mahkemesi Sk. No:2, 34421 Beyoğlu/İstanbul
(0212) 255 32 55
Your Message Has Been Sent! Thank you for contacting us.
Top